Bibliotheek in de School

 

In samenwerking met de Bibliotheek Oldenzaal en OBS de Linde doen wij mee aan Bibliotheek op school. Dat houdt in dat er vanuit de Bibliotheek een flinke collectieboeken op onze school aanwezig is die ook regelmatig vernieuwd wordt. Met deze boeken is een bibliotheek ingericht in de gezamenlijke hal van ons schoolgebouw. Onze leerlingen lenen hier wekelijks boeken uit om zodoende de nodige ‘leesmeters’ te maken. Leerlingen verzorgen zelf het uitlenen van de boeken. Dat past in onze visie waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze leef- en dus ook leeromgeving.