Verkeersveiligheid

 

Het verkeer in de wijk De Essen is vooral rond de spitsuren intensief. En kinderen zijn extra kwetsbaar in het verkeer. U doet er dan ook verstandig aan om uw kinderen een zo veilig mogelijke route te laten kiezen naar school. Probeer daarbij de Essenlaan zo veel mogelijk te vermijden en gebruik in ieder geval het fietspad dat ernaast is gelegen. Zorg er voor dat fietsen aan de wettelijke eisen voldoen en (zeker in de winter) het licht het doet!

Indien u uw kind per auto naar school brengt, wilt u dan a.u.b. niet de oprit naar de speelplaats met uw auto blokkeren, maar de parkeervakken gebruiken? Vooral het achteruitrijden brengt zeer gevaarlijke situaties mee voor de kinderen.