Ons Onderwijs
 

Leven lang leren
Onderwijs staat nooit stil. Elke dag doen we ergens op de wereld nieuwe inzichten op over hoe kinderen nog beter kunnen leren. Een goede school is dus altijd in beweging. Een ambitieus team zorgt ervoor dat het zich blijft ontwikkelen. Daar zijn we elke dag mee bezig.

Onderwijs voor ieder kind
De laatste jaren hebben al onze leerkrachten veel nieuwe inzichten opgedaan. Over de coachende leerkracht bijvoorbeeld. Die het kind bijstaat en steunt in plaats van alles van tevoren uitleg en kadert. Of over bewegend leren als onderdeel van meervoudige Intelligentie. We weten alles over differentiëren: hoe je instructies kan geven en op welke manieren. Daardoor kunnen en willen wij onderwijs bieden voor ieder kind. Van de extra slimme leerling tot aan leerlingen die net een extra steuntje in de rug nodig hebben.

De basis op orde
School moet uitdagend en prikkelend zijn. Daarnaast is school ook: basisvaardigheden opdoen. Een goed lees-, taal- en rekenniveau zijn noodzakelijk om later mee te kunnen. Soms wordt die solide basis nog wel eens naar de achtergrond geschoven. Bij ons niet! Juist door de effectieve manier van het lesgeven in de basisvakken, ontstaat ruimte. In de ochtend werken we aan een stevige basis. Dat zijn de essentiële kennis en vaardigheden die iedere leerling nodig heeft. Dat doen we effectief en efficiënt. Zo kunnen we ‘s middags bezig met talentontwikkeling en verdieping.

ICT helpt mee
Op de Esch maken we veel gebruik van moderne middelen. ICT is onmisbaar tegenwoordig. Daarom leren kinderen er op de Esch al jong mee omgaan. Met Chromebooks bijvoorbeeld. Digitale middelen maken op de Esch het leren makkelijker en leuker.

Ieder kind zien en volgen
Ook andere ontwikkelingen op onderwijsgebied volgen we op de voet. We werken met projectonderwijs en talentateliers en weten alles over meervoudige intelligentie. We hebben tal van mogelijkheden en werkvormen om de ontwikkeling van ieder kind apart te volgen. Zo weten we altijd hoe iedereen ervoor staat.

We blijven dus altijd zoeken naar nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan betekenisvol en belevend onderwijs. Zo vergroten we de betrokkenheid van iedere leerling.