Zullen we het samen doen?
              

Goed onderwijs maken we samen

 

Drie keer samen …

… met alle ouders
De Esch is een gemeenschap. Een school die naar buiten is gericht. De deuren staan open en het vizier is gericht op de samenleving. Daarom vinden wij samenwerking heel belangrijk. Samenwerking met de ouders voor nog meer betrokkenheid bij de kinderen. We maken duidelijke afspraken en koppelen continu terug met ouders en kinderen. De omstandigheden buiten school hebben namelijk grote invloed op het leerproces. Regelmatig houden we driehoeksgesprekken met kind, ouders en leerkracht. Zo praten we allemaal mee.

… de omgeving
Samenwerking is voor ons ook het contact met de samenleving. De wijk, bedrijven, organisaties en de natuur om ons heen. Waardering opbrengen voor al het moois van de omgeving en het belang inzien van duurzaamheid. Kinderen zien hoe het er in het ‘echte’ leven aan toegaat. Ze zoeken het contact met de wijk, bezoeken zorginstellingen en kijken rond in de omgeving. Kennis tot leven wekken door in de omgeving te zien wat je op school bestudeerd hebt. Dát is betekenisvol onderwijs.

… en met elkaar
Tot slot is samenwerking al het contact van de leerlingen onderling. We werken met verschillende leerafdelingen. De onder-, midden- en bovenbouw zitten in aparte vleugels. Elke vleugel heeft een apart plein waarop geleerd en gespeeld wordt. De vleugels zijn een soort schooltjes in de school waar twee of drie leerjaren samen zitten. Vaak krijgen ze per leeftijd en leerjaar les. Regelmatig leren ze samen in gevarieerde groepjes van diverse leeftijden. Zo clusteren we kinderen die graag op een bepaalde manier leren. Zij versterken elkaar door uitleg te geven en vragen aan elkaar te stellen. In het onderwijs heet dit ‘groepsdoorbrekend werken’. Samen leren op basis van kennis, kunde en interesse.

Voor het beste onderwijs zorgen, kunnen we niet alleen. Goed onderwijs vraagt om samenwerking en afstemming tussen de school, ouders, en kinderen. Daar komt de relatie met de interne en externe samenwerkingspartners nog eens bij. Samen zorgen we voor het unieke ‘wij-gevoel’ op De Esch. Juist door de intensieve samenwerking hangt er op onze school een veilig en positief leer- en werkklimaat. Iedereen denkt mee, praat mee en doet mee om de Esch nog beter te maken. Daar komt ons Noaberschaps-gevoel nogmaals om de hoek kijken.

Kinderen praten mee
Op De Esch werken we met kind- en driehoekgesprekken (leerkracht - kind - ouders). We vragen kinderen wat hun doelen zijn. Samen met de ouders stellen we ze scherp, zodat we van ieder kind de ambities kunnen volgen. Kinderen mogen meepraten of ze hun doelen hebben gehaald en wat ze de volgende keer beter kunnen doen. Zo worden ze zelf (mede)verantwoordelijk. Dat stimuleert enorm! Door zelf eigenaar te zijn van je leerproces stijgt de intrinsieke motivatie (het willen leren).

… en leren meepraten
Kinderen moeten natuurlijk wel leren hoe ze effectief kunnen werken, doelen kunnen stellen en zichzelf kritisch kunnen beoordelen. Daarom zijn onze methodes daarop afgestemd. We doen veel aan sociaal-emotionele ontwikkeling. De nadruk ligt op effectief leren en leven. Daarnaast hebben we een leerlingenraad, waarin we kinderen nadrukkelijk om hun mening vragen.