Onze identiteit


Wij zijn een sociale school die voor iedereen als thuis voelt. Wij geloven in de kracht van samen want samen maken we de Esch. Dat wil zeggen dat we de nadruk leggen op het omkijken naar elkaar. We helpen ieder die een steuntje nodig heeft en staan altijd klaar om hulp te bieden. We verwachten van al onze kinderen een sociale en open houding naar de ander. Andere culturen en manieren van leven zien wij als interessant en een verrijking. Dit geven we onze leerlingen mee.We zijn niet praktiserend in de vorm van een methode, de communie, het vormsel of ander vieringen in de kerk. Deze worden door de parochie buitenschools georganiseerd. Maar we sluiten in onze lesmethoden wel aan op de normen en waarden die voor ons belangrijk zijn. Omzien naar elkaar, met elkaar. Dus onze wortels zijn nooit ver weg.

Supergemotiveerd
Naast dat wij ieder kind maximaal prikkelen om tot leren komen, zetten we ook in op gezelligheid. Het ‘thuis-gevoel’. Als kinderen zich op hun gemak voelen en zich veilig wanen, durven ze pas nieuwe dingen te leren. Het gevoel dat je erbij hoort, geeft vertrouwen. Daardoor gaan kinderen echt geloven dat ze iets kunnen.

Zelf geloven dat je iets kan en je verantwoordelijk voelen voor je ontwikkeling, daar zetten we op in. We creëren een hoge intrinsieke motivatie bij al onze leerlingen. Een houding waarin ze zelf actief tot leren willen komen. Dit is goud waard voor de toekomst.