Hoe ziet jouw toekomst eruit?  
                 

Leren leren voor jouw toekomst


Op de Esch kijken we samen naar de toekomst. Wat hebben onze leerlingen nodig, zodat ze zich in hun verdere leven nog beter kunnen ontwikkelen? Skills en vaardigheden waar ze hun leven mee vooruit kunnen.
Die bagage willen wij meegeven. We stellen onszelf drie doelen:

  1. We willen dat kinderen zich voorbereiden op een plek in de samenleving. Kinderen gaan de basis leggen voor het uitoefenen van een beroep.
    Ze krijgen veel inzichten en basisthema’s aangereikt om in de toekomst als betrokken burger actief een bijdrage te leveren.
  2. We willen dat leerlingen thuis raken in de wereld om hen heen en die wereld toelaten in zichzelf. De wereld begrijpen en bewust binnen laten komen dus.
  3. We willen dat ieder kind zichzelf leert kennen. Onderzoeken wat je leuk vindt en waar je hart ligt. Hoe sta je in de wereld en wie wil je later zijn?

Eerst leren dan zien!
Deze drie functies zijn nauw met elkaar verbonden, ze versterken én ondersteunen elkaar. Leren stopt namelijk nooit. Als kinderen aantonen dat ze bepaalde stof beheersen, moeten ze daar betekenis aan gaan geven. Ze gaan kennis en vaardigheden verbinden aan allerlei onderwerpen binnen en buiten de school. Dan gaat wat je geleerd hebt pas écht leven. Op de Esch is leren: trainen en beleven in een zinvolle en betekenisvolle context!

Onmisbare eigenschappen
Wij werken met de methodiek: "The leader in me". Kinderen leren om leiding te nemen over hun eigen handelen en ontwikkeling. Ze krijgen vaardigheden aangeleerd die ieder kind nodig heeft in de toekomst. Deze onmisbare eigenschappen zijn:

  • Eigen verantwoordelijkheid nemen
  • Probleemoplossend vermogen ontwikkelen (weten op welke wijze jij jouw doelen kan halen)
  • Samenwerken
  • Doelgericht werken

De methodiek  "The leader in me" is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Steven Covey.