Hoe leer jij het best?           
Het kind staat centraal

Hoezo kindgericht?
Kindgericht onderwijs, lijkt een open deur. Natuurlijk is het onderwijs gericht op het kind, op wie anders? Toch bedoelen wij net wat anders. Met kindgericht onderwijs op De Esch kijken en analyseren we wat bij iedere leerling het beste past. Wat heeft iemand nodig en hoe leert hij het best? Zijn er belemmerende factoren die een kind tegenhouden om zich te ontwikkelen? Welke factoren stimuleren juist? Wij weten dat ieder kind zijn eigen unieke en gave talenten heeft. Die komen er vaak op allerlei manieren uit. Verschillen in manier van denken, niveau en prestaties zijn er altijd en dat is geen probleem. Juist doordat we gaan kijken wat iemand goed kan, zien we het zelfvertrouwen toenemen. Daardoor stijgen sommige kinderen boven zichzelf uit. Dát noemen wij: het kind centraal.

Iedereen leert mee
Een leraar die de hele dag praat, terwijl de kinderen stilzitten en meeschrijven. Die tijd is voorbij. Op De Esch werken we gedifferentieerd. Dat wil zeggen: op verschillende manieren onderwerpen uitleggen en stof behandelen. Zo kunnen leerlingen op hun eigen wijze doelen halen. Iedereen leert namelijk anders. We besteden aandacht aan ieder kind en weten daarom hoe iemand het beste iets opneemt en begrijpt. Heeft een leerling met bepaalde stof meer moeite? Geen enkel probleem! Wij bieden verlengde instructies, extra oefeningen of meer begeleiding aan.

Ook de meerbegaafde kinderen krijgen voldoende uitdaging. ‘Verrijking en verdieping’ noemen we dat. We hebben extra aanbod met gevarieerde thema’s, die binnen of buiten de groep gevolgd kunnen worden. Daarnaast gaan we voor sommige leerlingen dieper op de stof in, voor net dat beetje extra inzicht. Leren moet voor iedereen uitdagend zijn!

Eigenaarschap
Door onze kindgerichte benadering ontstaat er verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen. Als je iets op je eigen manier mag doen, op een wijze die bij je past, raak je veel meer betrokken. Dat is wat we willen creëren. Kinderen die zelf doelen stellen en weten hoe ze die gaan behalen. Dit noemen we eigenaarschap. Wat levert het op? Betrokken leerlingen die zelf initiatief nemen en doelen nastreven vanuit hun eigen motivatie. Heel waardevol dus.