Ons team

Basisschool De Esch beschikt over een professioneel team dat voor een deel bestaat uit ervaren leerkrachten die al vele jaren met elkaar samenwerken en nieuwe leerkrachten die meer recent hun opleiding hebben afgerond. Hierdoor is er een mooie balans in het team tussen behouden wat goed is en vernieuwing en innovatie. Door de jarenlange samenwerking binnen het team is er op veel gebieden een mooie doorgaande lijn ontwikkeld. Dit draagt bij aan het goede pedagogische klimaat en de rust in de school.

Het team bestaat voor het grootste deel uit de groepsleerkrachten. Daarnaast onderscheiden we de volgende functies / taken:

Intern begeleider leerlingzorg (IB-er) Bernadette Boudrie en Manon Oude Spraaksté

Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag

Charlotte Oldengarm / Bernadette Boudrie

Begeleiden sociaal - emotioneel

Christel Luttikhuis

Begeleiding 'pientere leerlingen'

Martine Scholten 

Interne Stagebegeleider studenten

Christel Luttikhuis

ICT

Eline Heerink 

Cultuurcoördinatoren

Maaike Huttenhuis / Bernadette Boudrie

Directie                     

Christel Luttikhuis (locatieleidster) / Erna Slatius (directrice)

Dit zijn de  juffen, meesters en anderen in ons team: 

                   

Leonie van der Meer

Begeleiding Leerlinge Groep 1/2B

Meer info

Wilma Reuver

Groep 1B - 2B

Meer info

Eline Heerink

Groep 7, Digicoach

Meer info

Marlies Tellman

Groep 3

Meer info

Gea Vennegoor

Groep 1A -2 A

Meer info

Ingrid Welhuis

Groep 1A - 2A, Groep 1B-2B, Groep 5

Meer info

John Velthuis

Groep 5A

Meer info

Maaike Huttenhuis

Groep 6

Meer info

Irma Jansen

Groep 4

Meer info

Mariet Slot

Groep 4

Meer info

Janine Ruiter

Groep 6

Meer info

Charlotte Oldengarm

Groep 6

Meer info

René Oortman

Groep 8

Meer info

Manon Oude Spraakste

Groep 7, IB'er

Meer info

Martine Scholten

Groep 3, Denkgroep

Meer info

Mariëlle Kienhuis

Adminstratie

Meer info

Marit Kuijpens

Vakleerkracht gym

Meer info

Christel Luttikhuis

Locatieleidster

Meer info

Bernadet Boudrie

Intern Begeleidster

Meer info

Erna Slatius

Directrice

Meer info

Anita Booij

Conciërge

Meer info

Esther Noordink

Begeleiding Leerlinge Groep 1/2B

Meer info