Iedereen is slim


Elk kind leert op zijn eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen unieke intelligentiepatroon met sterke en zwakke punten. Echt waar! Als een leerling zijn eigen unieke patroon kent, weet hij beter hoe hij een moeilijke leersituatie aan kan vliegen. In ons thematisch onderwijs en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) werken we met de 8 intelligenties. Dit zijn verschillende manieren van werken en denken die kinderen kunnen kiezen om de kerndoelen te halen. Ieder op zijn eigen manier dus. Ons uitgangspunt is dus altijd: in welk gedrag en welke vaardigheden ben jij goed? Altijd positief en vanuit vertrouwen in de kinderen. Dat krijgen we van iedereen dubbel en dwars terug! De acht intelligenties zijn:

Een uitgebreide beschrijving van Meervoudige intelligentie