Ouders in de school 

Ouderbetrokkenheid

 

Eén team:
Op de Esch werken ouders, kinderen en leerkrachten samen aan de beste route voor het kind. Wij hebben elkaar nodig. In de opvoeding en het onderwijs leren we van elkaar. Samen zorgen we dat ieder kind gelukkig is en alle vrijheid voelt om zich te ontwikkelen. Wij vinden dat een hoge ouderbetrokkenheid een positieve stempel op de hele school drukt.

Doe ook mee
Ouders kunnen op allerlei manieren bijdragen. Als klassenouder bijvoorbeeld, of als hulp bij activiteiten buiten de school. Een ouder kan prima een Talent Atelier begeleiden. Daarnaast kunnen ouders hun stem laten horen in de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR). We zijn erg benieuwd wat ouders van de school, het onderwijs en ons klimaat vinden. Want het kan altijd beter.

Open sfeer
Ouders die weten wat er speelt, kunnen beter meepraten en nog meer betekenen voor hun kind. Daarom is ouderbetrokkenheid op de Esch een groot goed. Dat zie je terug in de persoonlijke benadering en laagdrempelig communicatie tussen ouders en leerkrachten. De deur staat altijd open en iedere inbreng is welkom.