Het beste onderwijs van 0 tot 13 jaar.

Basisonderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in één gebouw

Op bs DE ESCH  houden we niet zo van stilzitten. Hoe kunnen we het nog beter doen voor al onze kinderen? Die vraag houdt ons altijd bezig. En we hebben weer een mooie stap gemaakt. Kinderdagverblijf Human Kind zit na een interne verbouwing bij ons in het gebouw. Compleet met eigen ruimtes en ingang met een mooi gezamenlijk plein.

Overstappen is niet spannend meer… Human Kind heeft een buitenschoolse opvang en 3 ochtenden per week peuterspeelzaal. Beide zijn kleinschalig opgezet. Dat is belangrijk voor een fijne en veilige omgeving voor de kinderen. De kleinste kinderen hebben een apart speelplein. De oudere kinderen maken gebruik van het gezamenlijke schoolplein of ook wel buurtplein genoemd. Ondertussen kunnen ze vast wat wennen aan de school. Ze leren de weg kennen en weten wie straks hun leraren kunnen zijn. Zo is de overstap naar de bassischool eigenlijk niet meer zo spannend.  

Op Human Kind en De Esch wordt gewerkt vanuit kleinschaligheid. In een veilige afgebakende omgeving waarin kinderen goed tot hun recht komen. Zo komen ze sneller tot ontwikkeling. Onze rijke leeromgeving zorgt voor prikkels die extra stimuleren. We kijken continu wat ieder kind nodig heeft. We proberen dat echt vanuit het kind te bekijken.

… wel heel belangrijk. Maar die overstap van een kind naar De Esch, is voor ons juist superbelangrijk. We wisselen zoveel mogelijk informatie uit. De pedagogisch medewerkers van Human Kind kennen het kind natuurlijk al goed. Daarom nemen we alle dossiers (met instemming van ouders) over en houden we zorgvuldige overdrachtsgesprekken. Zo weet een leerkracht al veel van het nieuwe kind op school. Nou ja… ‘nieuw’ kun je het dus niet meer noemen. We noemen deze vlekkeloze overgang een ‘warme overdracht’. De stap tussen peuter en kleuter zo klein mogelijk maken dus.

Herkenbaar door de hele school. We zorgen er in ieder geval voor dat de hele doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar herkenbaar is. Zowel voor kinderen als ouders. We volgen kinderen op dezelfde wijze. Dit zorgt ervoor dat kinderen een voorspelbare leerplek zien. En dat helpt enorm bij hun ontwikkeling. Als we snel willen schakelen kan dat natuurlijk. De lijntjes tussen Human Kind en De Esch zijn natuurlijk heel kort.

En er is al zoveel kennis… Natuurlijk is er op De Esch en op Human Kind veel specifieke kennis. Juist mooi om van elkaar te leren en profiteren. Door aanbod en vaardigheden nog beter op elkaar af te stemmen bijvoorbeeld. En door materialen en lesvormen uit te wisselen. Er liggen mooie kansen …

VVE aanbod. Door de samenvoeging hebben we een volledig vroeg- en voorschools aanbod (VVE). Dat richt zich voornamelijk op kinderen met een mogelijke leerachterstand. Hoe vroeger we die ontdekken, des te sneller we kunnen handelen. Ook die kinderen bieden we het allerbeste.