Voor ouders 

 

We onderhouden de contacten met de ouders op verschillende manieren:

Aan het begin van het schooljaar vinden in de groepen informatieavonden plaats zodat ouders op de hoogte zijn van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen in het nieuwe schooljaar.

4x per jaar vinden de driehoekgesprekken (startgesprek, voortgangsgesprek, rapportgesprek en afsluitend gesprek) plaats tussen leerling, ouders en leerkracht.

Leerkrachten informeren de ouders van hun groep wekelijks via  Social Schools over datgene waar men in de groep mee bezig is.
Daarnaast nodigen we ouders graag uit in de school om te laten zien waar hun kinderen mee bezig zijn geweest tijdens bijv. tijdens de talentateliers of VierkeerWijzer trajecten.

Via de InterEsch  worden de ouders maandelijks door de directie op de hoogte gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen en praktsiche zaken binnen onze school.

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het beleid op onze school.

Ouders in de ouderraad leveren een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de verschillende activiteiten op onze school.

Op onze school zijn ouders altijd welkom bij zowel leerkrachten, interne begeleiding en directie op het moment dat zij de behoefte hebben iets over hun kind te bespreken.