Eigenaarschap


Zelf meedenken
Kinderen zijn gemotiveerder als ze zelf invloed hebben. Op de lesstof bijvoorbeeld. Maar ook zeggenschap in hoe ze leren en wat ze willen leren. Op de Esch heet dat ‘eigenaar zijn van je leerproces’. Ieder kind kan dit, daar zijn we van overtuigd. Alleen dan wel op zijn eigen niveau. Wij begeleiden, sturen bij en evalueren samen met de kinderen. Ze leren doelen stellen en gaan vervolgens aan het werk om ze te behalen. Na de tijd leggen ze verantwoording af. Zo stellen we samen hoge doelen, die positief en realistisch zijn.