Onze Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de taak op zich hebben genomen om verschillende activiteiten voor alle basisschoolleerlingen te verzorgen. Wij zorgen, samen met enkele leerkrachten, voor de organisatie en coördinatie van vele activiteiten die op onze school georganiseerd worden zoals oud papier, carnaval, Pasen, Kerst, Sinterklaas, schoolreisjes, de schoolfoto’s en verkeer. De leden van de ouderraad stellen zich beschikbaar voor alle leerlingen en niet alleen voor hun eigen kind.

Ondersteuning

Ouders in de OR beseffen dat uw kinderen van groep 1 tot en met groep 8 hun schooltijd op De Esch doorbrengen en zij vinden dat ze dat in een open, prettige en veilige leeromgeving moeten kunnen doen. De OR doet haar best om een bron van inspiratie en ondersteuning te zijn voor ouders en leerlingen, het team en de Medezeggenschapsraad (MR), en zich, naast het regelen van vele activiteiten, ook vanuit haar signaal- en adviesfunctie in te zetten voor een succesvol en prettig schooljaar.

Informatie vanuit OR

In het maandelijkse Infobulletin informeert de OR over actuele zaken waar de OR zich mee bezighoudt. Op deze manier proberen wij een kleine blik in onze keuken te werpen. Wij willen u van harte uitnodigen om eens een vergadering bij te wonen. Voor data zie de schoolkalender.

Hoe komt u in contact met de ouderraad?

Als u vragen heeft over de activiteiten van de oudervereniging, neem dan contact op met één van de leden van de ouderraad of via

Email:  or.de-esch@konot.nl

Samenstelling Ouderraad basisschool De Esch

Ouders:
- Niké Pleijhuis (voorzitter)
- Marije Ros (penningmeester / secretaresse)
- Anneke Kuipers
- Caroline Spel
- Karen Meijer
- Sandra Bruggink
- Tamara Rozier

Leerkrachten:
- Janine de Ruiter
- Marlies Tellman
- Christel Luttikhuis

 

Downloads: