Verlofaanvraag

 

Als basisschool mogen wij buiten de vakantie niet zomaar verlof verlenen aan leerlingen. De onderwijsinspectie heeft daar regels voor opgesteld. U kunt deze regels vinden op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl

Het is NIET toegstaan verlof te verlenen om eerder met vakantie te kunnen vertrekken. Als school hebben wij ons aan deze regels te houden!

Indien u verlof aan wilt vragen kan dat via onderstaande formulieren bij de groepsleerkracht, locatieleider of directie van de school.

Er zijn 2 formulieren:

·        Formulier A: voor verlof i.v.m. verhuizing, feestelijke of religieuze aangelegenheden, ziekte of overlijden;

·        Formulier B: voor verlof i.v.m. bijzondere omstandigheden.

Wij adviseren u om uw aanvraag bijtijds te doen, d.w.z. voor:

·        ziekte/ overlijden: zo snel mogelijk;

·        verhuizing, feestelijke of religieuze gelegenheden: minimaal 2 weken van te voren;

·        verlof i.v.m. bijzondere omstangdigheden: circa 4 - 8 weken van te voren.

Dit voorkomt mogelijke problemen voor uzelf op het moment dat de verlof aanvraag niet goedgekeurd kan worden.

 

 Verlofformulier A - Basisschool De Esch

 Verlofformulier B - Basisschool De Esch