Begrijp de wereld


Snap de wereld waarin je leeft … en word VierkeerWijzer

De wereld om je heen begrijpen is de basis van wereldoriëntatie. Het woord zegt het al: oriëntatie op de wereld en de plek die jijzelf inneemt. We werken met uitdagende thema’s en projecten waarbij geschiedenis, aardrijkskunde en natuur gecombineerd worden. De methode waaruit we werken heet VierkeerWijzer.

Logische opbouw
De Esch staat voor betekenisvol onderwijs. Kinderen die de samenhang van de lesstof zien. Tussen de verschillende vakken, maar ook in de verschillende jaarlagen. Onderwerpen en thema’s zijn herkenbaar en bouwen steeds op elkaar door. Zo ontstaat een samenhangend beeld van thema’s en projecten.

Hoe pak ik het aan?
Betekenisvol leren is ook: weten waarom je iets leert en hoe je het beste leert. Ook deze zaken komen in VierkeerWijzer terug. Onderwerpen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken en kinderen vliegen ze op hun eigen manier aan. Ze leren hoe ze hun talenten kunnen inzetten om vraagstuk op te lossen.

In vier stappen wijzer
De vier in VierkeerWijzer staat voor de stappen die leerlingen doorlopen:

  • V= Vragenstellen.
    Kinderen krijgen allerlei vragen over een thema. Ze gaan op hun manier op zoek naar de juiste antwoorden.
  • I = Ik.
    Wat weten de kinderen zelf al van het onderwerp, welke voorkennis hebben ze en wat willen ze nog meer leren?
  • E = Experimenteren en ervaren. Op hun eigen manier (met hun talent) gaan kinderen aan de slag met het thema.
  • R = Resultaten. De kinderen presenteren wat ze geleerd hebben, op hun eigen unieke manier.

We stimuleren een zo breed mogelijke ontwikkeling bij iedere leerling. We leggen het accent niet op Hoe knap ben jij? We maken er geen competitie van, integendeel. We vragen juist: Hoe ben jij knap? Kinderen leren, begrijpen en onthouden allemaal op verschillende manieren.

Meervoudige intelligentie  noemen wij dat. VierkeerWijzer sluit hier perfect op aan.