Wat geven we je mee? 

Investeren voor later

Ieder kind krijgt op De Esch betekenisvol onderwijs voor later, dat is onze missie. Op de Esch legt iedere leerling de basis om een zelfstandige, gelukkige en respectvolle wereldburger te worden. Iemand die later voor zichzelf kan zorgen en warme en vriendschappelijke banden aan gaat met mensen uit hun omgeving. Ze staan open voor andere culturen en hebben een naar buitengerichte blik. We werken er hard aan om iedereen in te laten zien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en de interactie met hun omgeving. In kleine stapjes leren ze dat ze die verantwoordelijkheid mogen, durven en kunnen nemen.

Zelfkennis ontwikkelen
Voor kinderen is het belangrijkste dat ze eerst zichzelf leren kennen. We helpen de leerlingen om vragen te stellen. “Wie ben ik eigenlijk?” “Wat wil ik bereiken in het leven?” “Waar liggen mijn kansen en talenten?” Op de Esch vinden we zelfkennis een groot goed. Als je namelijk weet waar je heen wilt en wat je goed kan, kun je gerichter keuzes maken. Ook hier geldt natuurlijk dat wij continu sturen, begeleiden en reflecteren.

Een ruime blik creëren
Mensen hebben elkaar nodig. Door samenwerken bereik je veel meer. Openstaan voor andere mensen en culturen brengt iemand zoveel verder in het leven. Wij geven kinderen dit vanaf de start mee. Ze leren elkaar respecteren en krijgen oog voor de sterke punten en talenten van de ander. Essentiele sociale vaardigheden die ze later hard nodig hebben.

De Esch is geen school binnen vier muren. Wij zijn naar buiten gericht. Kinderen leren bij ons hoe complex en mooi de omgeving is. Daarnaast leren ze de samenleving begrijpen. Ook die kennis komt ze hun leven lang van pas.